ballbet贝博沃尔夫斯堡

  • Liao, Chuansong; Yu, Jixin; Wang, Jiacheng; Correa, Sandra Bibiana; Xiong, Fei; Zhai, Dongdong; Ye, Shaowen; Liu, JiashouTrends and mechanisms behind the invasion of Coilia brachygnathus (Actinopterygii, Engraulidae) in one of the world's largest reservoirs HYDROBIOLOGIA
  • Li, Jia; McLaughlin, Richard William; Liu, Yingli; Zhou, Junying; Hu, Xueying; Wan, Xiaoling; Xie, Haixia; Hao, Yujiang; Zheng, JinsongBiofilm formation, antimicrobial assay, and toxin-genotypes of Clostridium perfringens type C isolates cultured from a neonatal Yangtze finless porpoise ARCHIVES OF MICROBIOLOGY
  • Jin, Xiao; Zou, Hong; Li, Ming; Wu, Shangong; Wang, Guitang; Marcogliese, David J.; Li, WenxiangPopulation growth of Gyrodactylus kobayashii in goldfish (Carassius auratus) associated with host density PARASITOLOGY
ballbet贝博沃尔夫斯堡(中国)有限公司